Обмен учебными материалами


Тема 18. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства1. Поняття особистого селянського господарства та його ознаки.

2. Правовий режим майна особистого селянського господарства.

Правовий режим земель особистого селянського господарства

Семінарське заняття

1. Поняття та основні ознаки особистого селянського господарства.

2. Правовий режим майна особистого селянського господарства.

3. Правовий режим земель особистого селянського господарства.

4. Державна підтримка особистих селянських господарств.

Індивідуально-консультативна робота

1. Написання та захист реферативної доповіді

Рекомендована література:базова: [3; 6; 12; 15; 19], інформаційні ресурси: https://www.google.com.ua/#q=Правове+регулювання+ведення+

особистого+селянського+господарства.

Тема 19. Договірні відносини сільськогосподарських організацій (орендні відносини)

Лекція

1. Особливості аграрно-правового урегулювання договірних правовідносин у сільському господарстві

2. Класифікація договірних зобов’язань у сільському господарстві.

3. Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції.

4. Особливості аграрно-правового регулювання ринку зерна та заставних закупівель сільськогосподарської продукції.

Самостійна робота

1. Договори кредитування на використання науково-технічної продукції, матеріально-технічного забезпечення, на користування електричною енергією, агротехнічною і гідромеліоративного обслуговування, виробничо-технічного обслуговування

Семінар

1. Поняття і види аграрно-договірних зобов’язань.

2. Особливості договорів в АПК, їх класифікація.

3. Види договірних відносин в АПК.

4. Характерні риси, зміст та ознаки договору оренди землі.

Індивідуально-консультативна робота

1. Написання та захист реферативної доповіді

Рекомендована література:базова: [1; 2; 3; 4; 6; 9; 11; 16; 17; 22], інформаційні ресурси: https://www.google.com.ua/#q=Договірні+відносини

+сільськогосподарських+організацій+(орендні+відносини)


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная